O nás

DAR KOM s.r.o. je projekčná a stavebná spoločnosť dlhodobo sa zaoberajúca problematikou obnovy bytových domov.

Ponúkame Vám kompletný ekonomický a technický servis v celom tomto procese od projekcie až po kolaudáciu stavby. Súčasťou tohto procesu sú ekonomické a technické analýzy, projektová príprava, organizačné a finančné zabezpečenie, dodávka materiálov na zateplenie, realizácia diela, stavebný dozor a kolaudácia stavby.

Pri realizácií a v projektovej dokumentácii používame len tie najkvalitnejšie certifikované zatepľovacie systémy, materiály, konštrukcie a technológie, a vždy hľadáme optimálne riešenie obnovy bytového domu k Vašej spokojnosti.

Veríme, že aj vy sa stanete našim spokojným zákazníkom. Ak máte na nás otázky neváhajte nás kontaktovať.

 

Mgr. Rastislav Komendát

konateľ spoločnosti