Úvod

DARKOM s.r.o. je dynamická projekčná a stavebná firma pre komplexnú obnova bytových domov. Radi by sme Vás presvedčili aj týmito argumentami obnovovať Váš bytový dom:

  • úspora na vykurovaní,
  • nižšia teplota v byte v lete,
  • odstánenie systémových porúch,
  • predĺženie životnosti bytového domu až o 40 rokov oproti pôvodnej životnosti,
  • obmedzenie tvorby vzniku plesní,
  • odstánenie tepelných mostov jednotlivých konštrukcií,
  • nové architektonické stvárnenie budovy, farebné a štrukturálne riešenie.

Tieto stránky su určené pre Vás, aby ste si nás vybrali ako partnera a dôverovali nám pri komplexnej obnove Vášho bytového domu.